Atölyemizden Görüntüler

Ham kauçuk.

Rejenere kauçuk.

Hammadde istif alanı / deposu.

Kauçuk hamur yoğurma makinesi.

Hamurun soğrulmaya bırakıldığı ve ön kesim işlemlerinin yapıldığı tezgah.

Hidrolik presler ve kalıp doldurma tezgahları.
Kalıplardan çıkmış ve traş işlemleri tamamlanmış ürün istifleri

Nihai paketlemesi tamamlanmış sevkıyata hazır ürünler.